DEPOTET og 123ABC-SKOLEN - FØRSTE SIDE   •   BLIV MEDLEM   •   LOGIN
Du er her: pil Første side pil Dansk pil Stavning pil Sig-lyt-skriv pil Vejledning

Sig-lyt-skriv 1 - 3

 
Vejledning og instruktion

Instruktion - Hvor meget af gangen - Ordlisterne

Sig-lyt-skriv 1, 2 og 3 er et komplet sæt lytteøvelser (auditive øvelser), beregnet til at give et grundigt kendskab til lydmæssig analyse og dermed også give et vigtigt værktøj til stavning og analyse af ord, som eleven ikke har prøvet at læse eller skrive før.

Anvendelsesområde
Sig-lyt-skriv 1:  bh.  1.  2.  3. klasse
Sig-lyt-skriv 2:  1.  2.  3. klasse
Sig-lyt-skriv 3:  2.  3.  4. klasse

Billederne
Billederne til hver opgave er så vidt muligt entydige, og en del af dem vil også være egnede som grundlag for andre aktiviteter end netop lydmæssig analyse - fx. samtale, diktater, begrebsudvidelse og forskellige ordlege.
  I vore dage har en del elever kun et lille ordforråd, som hovedsaglig består af fælles betegnelser for forskellige grupper af ting, planter og dyr. Disse elever kan sammen med en dansktalende voksen bruge Sig-lyt-skriv til at udvide det brugbare ordforråd, så de bliver bedre til at udtrykke sig og forstå, hvad andre siger.

Instruktion
Ved hver ny opgave står en kort instruktion øverst. Svarene skrives direkte i de små, gule firkanter under hver billede.
  Der gives point i opgaverne, for at eleven kan se sine egne fremskridt. For at få størst mulig gavn af arbejdet, bør eleven arbejde med opgaven indtil han/hun får 90-100 point. Det er kun muligt at få 100 point, hvis man besvarer alle opgaver rigtigt første gang og inden, man trykker på [Prøv].

Hvor meget ad gangen?
2 - 3 sider pr. gang vil være passende for de fleste. Der bør gå en dag eller to mellem hver gang, så arbejdet med 1 "bog" tager ca. en måneds tid. Hold en længere pause mellem hver "bog".
  Hvis eleven løser opgaverne helt uden problemer med det samme, kan man naturligvis godt løbe dem hurtigere igennem - også for lige at kontrollere, om der er områder, som trods alt trænger til lidt opmærksomhed.

Ordlisterne pil
Til hver "bog" er der er en ordliste, hvor svarene er vist.
Ordlisterne er tænkt til brug for lærere og forældre.
Selv om vi har forsøgt at bruge illustrationer, som ikke kan misforstås, så kan der alligevel godt opstå tvivl om, hvad et bestemt billede egentlig skal vise. Her kommer ordlisterne også til hjælp.
Fra ordlisterne er der links tilbage til hver eneste opgave i Sig-lyt-skriv-serien, lige som der er links fra hver eneste opgave til ordlisterne.

  Copyright Jørgen Brenting og Baskerville Læremidler Forlag (c) 2006-2008