DEPOTET og 123ABC-SKOLEN - FØRSTE SIDE   •   BLIV MEDLEM   •   LOGIN

Sig-lyt-skriv 1-3

 

Hvad er en stavelse?

Mange børn har en indbygget fornemmelse for stavelser. Hvis man beder dem sige et bestemt ord højt og langsomt og samtidig klappe i hænderne for "hver del af ordet", så vil de næsten automatisk finde antallet af stavelser.

Kernen i hver stavelse er en vokal.
Eksempel: a-be ... i 1. stavelse står vokalen alene. I 2. stavelse står vokalen sammen med en konsonant.

Andre eksempler på stavelser:
is: is
køleskab: kø-le-skab
krokodille: kro-ko-dil-le (man kan godt sige "di", men det ville give stavelsen "lle" til sidst, så det går ikke).

Kort sagt er en stavelse altså den mindste del af et ord, som man kan sige på en naturlig måde.

Mere om stavelser:
Ord med flere stavelser kan altid deles efter stavelserne ved linjeskift. Men de kan også tit deles flere andre steder. En stavelse er altså ikke altid det samme som de "stumper" man kan dele ord i ved linjeskift. Orddeling ved linjeskift er en "kosmetisk" ting, som blot skal se pæn ud uden at forstyrre meningen.

Til forskel fra mange andre sprog, kan dansk godt have stavelser med 3 konsonanter lige efter hinanden.
Eksempel: straks og dansk ... ordene består af en enkelt stavelse. Kernen er en vokal godt pakket ind i konsonanter. En del udlændinge vil have besvær med at udtale denne slags ord til at begynde med.
(Kendes dog også fra slaviske sprog)

Der kan godt siges mere om stavelser, men så er vi forbi begynder-undervisning.

  Copyright Jørgen Brenting og Baskerville Læremidler Forlag (c) 2006-2008