DEPOTET og 123ABC-SKOLEN - FØRSTE SIDE   •   BLIV MEDLEM   •   LOGIN

Adverbier - hvad er det?

logo_blyant
Hvad er adverbier / biord?

Ord som lægger sig til andre ord
Der er to typer ord, som lægger sig til andre ord og gør sætningen mere indholdsrig.
Den ene type er adjektiver (tillægsord), den anden type er adverbier (biord).
Adjektiver lægger sit til substantiver (navneord) og til pronominer (stedord). Adjektiver viser egenskaber.
Eksempel: "Det røde hus er større end det grimme hus."
Adverbier "samarbejder" med verber (udsagnsord), adjektiver (tillægsord) eller andre adverbier (biord). Adverbier viser oftest egenskaber eller tilstande eller måder, som nogen eller noget er på.

Der er 2 slags adverbier (biord)

  1. Adverbier som kun er adverbier. De får aldrig endelsen -t, når de bruges i en sætning. Der er ikke ret mange - kun ca. 20. De har deres egen plads i ordbogen.
  2. Adverbier som er dannet af adjektiver (tillægsord). Der er flest af denne type.
    Nogen kan få endelsen -t, andre får ingen endelse. Det kommer an på det adjektiv, som adverbiet kommer fra.
    Hvis adjektivet ender på -t i intetkøns-form, så kan adverbiet også ende på -t. Eksempel: "Huset er smukt (adjektiv)." / "Huset er smukt (adverbium) bygget." (Der er visse undtagelser fra denne regel. Øv!)
    Adverbier, som er dannet af adjektiver har ikke en selvstændig plads i ordbogen, men kan findes under det adjektiv, de er dannet af.   Eksempel: smuk / smukt ... "Pigen er smuk (adjektiv), og hun synger smukt (adverbium)."

Hvad betyder "adverbier" ?
adverbium, adverbiet, adverbier - ordet kommer fra latin. Ad betyder "til" og verbum betyder "ord". Her er altså tale om et ord, som "hører til" andre ord. På dansk kaldes den slags ord for biord. De er med til at give sætningen en mere præcis betydning.

Adverbier forklarer om forskellige forhold.
Egenskaber ved tilstande eller ved noget, der sker.  Fx: heldigt, almindeligt, frygteligt.
Udtrykker en holdning.  Fx: desværre, åbenbart, gerne, måske, heldigvis, derfor.
Retning eller placering.  Fx : nedad, opad, oppe, her, tilbage.
HvornårFx : nu, snart, straks, samtidig, stadig, endnu.
Hvor tit.  Fx: meget, dagligt, årligt.
Spørge-ord med hvor-.  Fx: hvor, hvornår, hvordan, hvorfor.
Særlige ord.  Fx: ikke, næppe.
Under-led til adjektiver (tillægsord):  "Hunden var frygtelig træt."
- under-led til andre adverbier:  "Skal vi nu se endnu mere af det bras?"

Adverbier kan ikke bøjes - dvs nogen kan alligevel.
Ægte adverbier kan ikke bøjes i tid eller i grader som verber eller adjektiver.
Længe, ofte og tit kan dog godt gradbøjes. "Ole løber oftere end Peter, men Kaj løber oftest."
Adverbier dannet af adjektiver kan også gradbøjes. "Ole løber hurtigere end Peter, men Kaj løber hurtigst."

Særlige tilfælde.
Adverbier som fx op, ned, ud, ad, oppe betegner normalt en retning. Det kan alle se.
Men hvis de står i faste vendinger som fx "skrive ned", "skrive op", "gå op i" og "holde ud", så er der ikke mere tale om nogen bestemt retning. Men adverbierne er stadig adverbier.

Copyright Baskerville Læremidler Forlag (c) 2006 -