123abc-skolen & Depotet    Medlems-login  
 Log af  
  

Dinosaurernes vægt, højde og længde

 

Dino vægt, højde, længde - artikel

Diplodocus

Hvor store - eller små - var dinosaurerne?

Når vi tænker på dinosaurer, tænker vi tit på enorme dyr, der trampede rundt og åd og flænsede. Men der var mange forskellige dinosaurer - stor og små.

Copyright © Baskerville Forlag - Tekst og billeder må anvendes lokalt til undervisning.
Kilde: Depotet - www.123abc.dk skal medtages på materialet. Læs mere...

 

Længde, højde og vægt

Hvor store - eller små - var dinosaurerne egentlig?

 

Hvordan måler man en dino?

Det er ikke sikkert, at de tal, du finder her, svarer helt til de tal du ser andre steder. Fx kan man nogle steder se længden af Tyrannosaurus opgivet til ca. 15 meter mens længden andre steder angives til ca. 10,5 meter.
Der kan være 2 grunde til de forskellige mål:

 • Dinosaurer af samme art kunne have vidt forskellig størrelse - det siger jo sig selv. Medlemmerne af din egen familie er sikkert heller ikke lige store lige nu.
 • Alle mål på dinosaurer er i virkeligheden kun gæt - naturligvis ikke helt tilfældige, men alligevel gæt. Desuden angiver nogle kilder skulder-mål, mens andre måler til toppen af hovedet.
De højde-mål der står her på siden er fra jorden til toppen af hovedet, når dyret stod helt oprejst.

Det snyder lidt, når man sammenligner målene på forskellige dinosaurer. Nogle gik jo på alle fire mens andre gik oprejst på bagbenene. Sauropoderne var lange og tunge. Tyrannosaurus og andre tobenede dinosaurer var høje, men Seismosaurus og Argentinosaurus var både høje og tunge.

Vægt
Når man taler om vægten på en dinosaur, så er det en anslået (altså 'gættet') vægt. Man bruger den viden, man har om nulevende dyr. Det har nemlig vist sig at en vis mængde 'dyr' vejer nogenlunde det samme fra art til art. Så beregner man rumfanget (mægnden) at en dinosaur, som man mener, den har set ud. Ud fra det beregnede rumfang udregner man så en vægt, som forhåbentlig ikke er alt for langt fra virkeligheden. Men strengt taget ved vi jo ikke, hvordan dinosaurerne så ud. Vi har en ganske god ide om deres udseende, håber vi, men vi ved det ikke. Vi ved hvor høje og hvor lange de var. Og vi kan se på knoglerne, om der har siddet store eller små muskler på dem. Men vi ved fx ikke om de var smældfede eller slanke som siv. Nogen var måske det ene, nogen det andet.

Du skal også huske på, at fra nogen af dinosaurerne har vi ikke engang et helt skelet. Måske har man bare fundet nogle tænder og lidt af den ene fod. Men er det ikke samtidig noget af det, der gør dinosaurerne så spændende?

To slags dinosaurer
Dinosaurer kan deles op i to hovedgrupper efter hvordan deres hofter/bækken er bygget:
Saurischier: Dinosaurer med "øgle-hofter" / "øgle-bækken". Det er theropoder (de to-benede kødædere), sauropoder / prosauropoder (de langhalsede, planteædende dinoer). Modsat, hvad man skulle tro, er det en del af denne gruppe, nemlig theropoderne, der er nærmest beslægtet med vore dages fugle.
Ornithiscier: Dinosaurer med "fugle-hofter" / "fugle-bækken". Det er ornithopoder, ankylosaurer, stegosaurer, pachycephalosaurer og ceratopsier. Alle var planteædere.

Rekorder

Pas på de meget præcise mål!
Som du sikkert kan regne ud, så skal man være forsigtig med at tage disse meget "præcise" tal alt for højtideligt. Der er masser af fejlmuligheder, og forskerne er langt fra enige. Desuden gøres der i disse år hele tiden nye fund, der tit vender op og ned på gammel viden.

Længste dinosaurer
Målene gælder fra snudespids til halespids.
Lange dinosaurer er ikke altid de samme som tunge dinosaurer. Nogle havde lange, tynde haler eller lange tynde halse. Nogle havde både tynde haler og tynde halse.
Meter  Navn        Art 
42.7 m  Seismosaurus    Saurischia (måske kun 35 meter) 
36.6 m  Argentinasaurus  Saurischia 
33.0 m  ( Blåhval     pattedyr ) 
30.5 m  Brachiosaurus   Saurischia 
30.5 m  Supersaurus    Saurischia (måske op til 45 meter) 
30.5 m  Ultrasauros    Saurischia 
27.1 m  Barosaurus     Saurischia 
27.1 m  Diplodocus     Saurischia 
22.9 m  Apatosaurus    Saurischia 
21.9 m  Haplocanthosaurus Saurischia 
21.0 m  Alamosaurus    Saurischia  
21.0 m  Laplatasaurus   Saurischia 
21.0 m  Mamenchisaurus   Saurischia 
20.1 m  Bothriospondylus  Saurischia 
19.8 m  Titanosaurus    Saurischia 
18.3 m  Camarasaurus    Saurischia 
15.5 m  Shantungosaurus  Ornithischia 
15.2 m  Austrosaurus    Saurischia 
15.2 m  Cetiosauriscus   Saurischia 

De korteste dinosaurer
Målene gælder fra snudespids til halespids.
Sjovt nok, så har den korteste dinosaur det længste navn af alle dinosaurer.
Der er i de seneste år fundet en del meget små skeletter - kun på størrelse med spurve.

Centimeter Navn            Art  
 50.8 cm  Micropachycephalo-saurus  Ornithischia  
 61.0 cm  Echinodon         Ornithischia  
 61.0 cm  Saltopus          Saurischia  
 76.2 cm  Microceratops       Ornithischia  
 91.4 cm  Pisanosaurus        Ornithischia  
 91.4 cm  Heterodontosaurus     Ornithischia  
 91.4 cm  Bagaceratops        Ornithischia  
 99.1 cm  Lesothosaurus       Ornithischia 
101.6 cm  Compsognathus       Saurischia 
121.9 cm  Microvenator        Saurischia 
121.9 cm  Nanosaurus         Ornithischia 
121.9 cm  Procompsognathus      Saurischia 

Tungeste dinosaurer
Det er ikke nemt at beregne vægten af er dyr, som er død for 65 eller 125 millioner år siden.
Forskerne gætter ud fra knoglernes tykkelse og længde og mærker efter muskler og sener. Og man kikker på, hvordan nulevende dyr er bygget.
Det eneste, som er nogenlunde sikkert er, at dinosaurerne var langt de største dyr, der har gået på land-jorden. (Blåhvalen er med sine næsten 200 ton stadig det største dyr, vi har kendskab til.)

Kilo   Navn       Art 
99.000  Argentinasaurus Saurischia (måske kun 60-80 tons) 
90.000  Seismosaurus   Saurischia 
63.000  Ultrasauros   Saurischia 
54.000  Supersaurus   Saurischia 
45.000  Brachiosaurus  Saurischia 
29.000  Apatosaurus   Saurischia 
27.000  Alamosaurus   Saurischia 
27.000  Mamenchisaurus  Saurischia 
22.000  Diplodocus    Saurischia 
18.000  Camarasaurus   Saurischia
 9.000  Cetiosauriscus  Saurischia 
(5.000  Elefant     Pattedyr) (1 ton = 1.000 kg.) 

Højeste dinosaur
Brachiosaurus og Sauroposeidon kunne nå grene og blade i 15-16 meters højde.

Største dino-hoved
Torisaurus og Pentaceratops, der begge var såkaldte hornede dinosaurer havde over 3 meter lange kranier. De levede i det nuværende Nord-amerika.

Største kød-æder
Gigantosaurus fra Argentina og Carcharodontosaurus fra Afrika kunne blive op til 14 meter lange.

Andre mål til sammenligning af små og store dinoer
Mange mennesker har en ide om, at alle dinosaurer var enorme. Sandheden er, at de havde vidt forskellige størrelser. Præcis som dyrene i dag. De største dinosaurer var bare meget større end noget nulevende land-dyr.

Saurichier - i alfabetisk orden ( K = Kødæder )
Navn        Højde  Længde    Vægt 
Acrocanthosaurus  5,8 m  12,2 m  2.700 kg. K (2,7 ton)  
Albertosaurus   4,6 m  9,1 m  2.700 kg. K 
Allosaurus     5,2 m  12,2 m  1.800 kg. K 
Apatosaurus    4,5 m  22,9 m  29.900 kg. 
Archaeopteryx   0,3 m  0,9 m   0,9 kg. (som en ung kylling) 
Argentinasaurus  21,4 m  36,6 m  99.800 kg. (ca. 100 ton) 
Baryonyx      1,8 m  9,1 m  1.800 kg. K 
Brachiosaurus   15,2 m  30,5 m  45.400 kg. 
Ceratosaurus    4,0 m  6,1 m  1.400 kg. K 
Coelophysis    0,9 m  2,7 m   45,5 kg. K 
Compsognathus   0,6 m  0,9 m   3,6 kg. K 
Deinonychus    1,5 m  2,7 m    80 kg. K 
Diplodocus     7,3 m  27,1 m  22.680 kg. 
Dromiceiomimus   1.5 m  3,4 m   100 kg. K 
Gallimimus     2,4 m  5,5 m   120 kg. K 
Mamenchisaurus  10.7 m  21,0 m  27.200 kg. 
Megalosaurus    3.7 m  7,9 m   900 kg. K 
Microvenator    0,8 m  1,2 m   6.4 kg. K 
Ornithomimus    2,4 m  4,6 m   140 kg. K 
Oviraptor     0,9 m  1,5 m    40 kg. K 
Plateosaurus    2,1 m  7,9 m  1.800 kg. 
Saurornithoides  0,9 m  2,0 m    30 kg. K 
Seismosaurus   25,6 m  45,7 m  90.700 kg. 
Spinosaurus    2,4 m  12,2 m  6.400 kg. K 
Supersaurus    20,1 m  30,5 m  54.400 kg. 
Tyrannosaurus   7,0 m  15,2 m  6.400 kg. K 
Ultrasauros    16,2 m  30,5 m  63.500 kg. 
Velociraptor    0,6 m  1,8 m    11 kg. K 

Ornithischier - i alfabetisk orden (alle var planteædere) 
Navn         Højde  Længde    Vægt 	 
Ankylosaurus     2,1 m  10,6 m  4.500 kg. 
Camptosaurus     3,0 m   7,0 m  1.800 kg. 
Chasmosaurus     1,8 m   5,2 m  1.400 kg. 
Claosaurus      1,8 m   3,7 m   900 kg. 
Corythosaurus    4,9 m   9,1 m  4.000 kg. 
Dravidosaurus    1,2 m   3,0 m   900 kg. 
Dryosaurus      1,8 m   4,0 m   900 kg. 
Euoplocephalus    1,2 m   5,2 m  3.200 kg. 
Hadrosaurus     4,6 m   9,1 m  2.700 kg. 
Hypsilophodon    0,9 m   2,3 m    60 kg. 
Iguanodon      5,5 m   9,1 m  4.500 kg. 
Kentrosaurus     1,5 m   5,2 m  1.800 kg. 
Lambeosaurus     5,5 m   9,1 m  6.400 kg. 
Nodosaurus      1,8 m   5,5 m  2.700 kg. 
Ouranosaurus     3,1 m   7,0 m  3.600 kg. 
Pachycephalosaurus  3,1 m   5,5 m  1.800 kg. 
Protoceratops    0,6 m   1,8 m   400 kg. 
Shantungosaurus   7,6 m  15,5 m  6.400 kg. 
Styracosaurus    2,1 m   5,2 m  2.700 kg. 
Stegosaurus     3,4 m   9,1 m  2.700 kg. 
Tenontosaurus    3,0 m   7,0 m  1.800 kg. 
Torosaurus      2,1 m   6,4 m  5.400 kg. 
Triceratops     2,9 m   7,9 m  6.400 kg. 
Jørgen Brenting
[Image]

 

 
Retur til Dino-oversigten

Retur til artikel-oversigten
 
Om os | SiteMap / Oversigt | Privacy Policy | Kontakt os
© Baskerville Læremidler Forlag - Langdraget 136 - 3250 Gilleleje - 48 30 22 80