123abc-skolen & Depotet   Medlem login log ind   

GRAMMATIK - Betegnelser:

Grammatik - Betegnelser

Stor og lille hund
 

Ord til grammatik

Hvis du skal arbejde bare en lille smule med grammatik, er det rart at kende de forskellige betegnelser for ord, tider, bøjninger osv.

pilDansk først  |  Latin først

Alfabetisk ordnet efter danske betegnelser:


Dansk

Latin

Eksempel

afledningsendelse suffiks Fx: hørelse, veninde, venlig ...
bestemmelses-led/ord determinativ Den brede vej. Et langt bord. Deres snavsede hænder. (Et ord, som tydeliggør, hvad et navneord henviser til.)
betydningslære semantik (Om sætningers og ords betydning.)
biled adverbial Pilen viser opad.
bindeord konjunktion fx: og, men, om, end, hvis, mens, fordi ...
biord adverbium her, opad, tilbage, nu, snart, temmelig, ellers, ikke ... og flere andre
bisætning / ledsætning   Hun har en kat, der er sort.
bydemåde imperativ (en befaling eller en kraftig opfordring) Gå! Tag den! Smil!
datid imperfektum (samme som præteritum) Vi gik en tur.
datids tillægsform / kort tillægsform præteritum participium / perfektum participium Jeg har skrevet dette til dig. Nu er det læst.
egennavn proprium Adam, Eva, Danmark, Solen, Strandkiosken
ejefald genitiv Huset er hendes.
ejestedord possessivt pronomen min, mit, mine, sit, sit, sine, din, dit, dine
ental singularis et hus - to huse.
fald kasus bøjningsform
flertal pluralis hus - huse ... ø - øer
forestillende måde / ønskemåde konjunktiv (samme som optativ) Han længe leve! Gud velsigne dig! Fanden tage ham!
forholdsord præposition Fx: i, til, på ...
formlære morfologi bøjnings- og orddannelseslære
forstavelse præfiks urolig, berøre, misforstå, genfortælle
fortid præteritum (samme som imperfektum) Noget er sket og afsluttet, men kan godt være fortsat senere. Fx: Jeg skrev til dig i går. (... og fik dit svar i morges)
fælleskøn   De ord, man sætter en foran. Fx: en myre, en dag ...
fællesnavn appellativ bord, stol, træ, dyr, vejr ... (betegnelse for en en gruppe af ting, som har noget til fælles)
førdatid / førfortid pluskvamperfektum Pigen var gået, da jeg kom hjem.
førnutid perfektum Bruges oftest, når noget er sket og der endnu ikke sket noget nyt i "sagen". Fx: Pigen er gået hjem. (... og der er hun stadig)
første grad positiv Du er smuk.
genstandsfald akkusativ Jeg venter på ham. Han taler med hende.
genstandsled (direkte) objekt Hun spiste en stor is. (= svar på spørgsmålet: Hvad spiste hun?)
gradbøjning komparation Fx: høj, højere, højest
grundled subjekt Pilen viser opad.
handleform aktiv Jeg venter på ham. Han taler med hende.
helsætning   = hovedsætning
henførende stedord relativt pronomen Vi talte om, hvad vi havde set.
hensynsled (indirekte) objekt Hvis der er flere genstandsled i en sætning, kalder man det, der først kommer frem på hvad-spørgsmålet, for genstandsled, og det næste, der kommer frem på hvem-spørgsmålet, for hensynsled
hovedsætning / helsætning   Sætninger, der kan stå alene. (Huskeregel: Man kan ikke sætte ikke ind mellem grundled og udsagnsled.)
højere grad / 2. grad komparativ Træet er højere end huset.
højeste grad / 3. grad superlativ Du er den smukkeste, jeg kender.
intetkøn neutrum Navneord med et foran: et hus ... Tillægsord tilføjer t: rød/rødt ...Personlige stedord: min/mit, din/dit
kort tillægsform / datids tillægsform præteritum participium / perfektum participium Jeg har skrevet dette til dig. Nu er det læst.
køn genus Navneord har et "medfødt" køn. De er enten fælles-køn (en kat) eller intet-køn (et træ).
lang tillægsform præsens participium Han kom gående.
ledsætning / bisætning   Hun har en kat, der er sort. (Huskeregel: Man kan sætte ikke ind mellem grundled og udsagnsled.)
lideform passiv Postkassen tømmes klokken 14.
måde-udsagnsord modalverbum kan, skal, vil, må, bør, tør
navneform infinitiv at gå, at sidde, at læse...
navneord substantiv hus, hav, ged, sommerfugl
nutid præsens Jeg skriver nu.
nævnefald nominativ Grundformen af de personlige stedord. Fx: jeg, han, hun, vi, du, De
omsagnsled prædikativ Hun hedder Eva. (= svar på spørgsmålet: hvad + udsagnsled + grundled)
orddannelses- og bøjningslære morfologi  
påpegende stedord demonstrativt pronomen den, det, de, denne, dette, disse
spørgende stedord interrogativt pronomen hvad, hvem, hvilken, hvliket, hvilke, hvis
stedord pronomen Fx: den, det, han, hun, de, vi, I, sig, dem, deres ...
sætningslære syntaks (Om hvordan ord sættes sammen til grupper, sætninger og hele tekster.)
tal (ental, flertal) numerus  
tid tempus Tid i betydningen: nutid, datid, førnutid, førdatid ...
tilbagevisende stedord refleksivt pronomen sig, sin ... Fx: Han slog sigsin finger. (sig viser tilbage til han)
tillægsord adjektiv Hun spiste en stor is.
udråbsord interjektion Av!
udsagnsled verbal Pilen viser opad.
udsagnsord verbum gå, løbe, svømme, læse
underordning hypotakse Betegnelse for, hvor langt nede en ledsætning er "begravet" i en hel sætning - fx en ledsætning i en ledsætning til en ledsætning.
ønskemåde / forestillende måde konjunktiv (samme som optativ) Han længe leve! Gud velsigne dig! Fanden tage ham!
 

Alfabetisk ordnet efter latinske betegnelser:


Latin

Dansk

Eksempel

adjektiv tillægsord Hun spiste en stor is.
adverbial biled Pilen viser opad.
adverbium biord her, opad, tilbage, nu, snart, temmelig, ellers, ikke ... og flere andre
akkusativ genstandsfald Jeg venter på ham. Han taler med hende.
aktiv handleform Jeg venter på ham. Han taler med hende.
appellativ fællesnavn bord, stol, træ, dyr, vejr ... (betegnelse for en en gruppe af ting, som har noget til fælles)
artikel kendeord et hus - en pige - det hus - den pige
demonstrativt pronomen påpegende stedord den, det, de, denne, dette, disse
determinativ bestemmelses-led/ord Den brede vej. Et langt bord. Deres snavsede hænder. (Et ord, som tydeliggør, hvad et navneord henviser til.)
(direkte) objekt genstandsled Hun spiste en stor is. (= svar på spørgsmålet: Hvad spiste hun?)
finit form sætningsdannende form Pilen viser opad. (Udsagnsord i en form, så det kan stå alene i en sætning.)
genitiv ejefald Huset er hendes.
genus køn Navneord har et "medfødt" køn. De er enten fælles-køn (en kat) eller intet-køn (et træ).
hypotakse underordning Betegnelse for, hvor langt nede en ledsætning er "begravet" i en hel sætning - fx en ledsætning i en ledsætning til en ledsætning.
imperativ bydemåde (en befaling eller en kraftig opfordring) Gå! Tag den! Smil!
imperfektum (samme som præteritum) datid Vi gik en tur.
(indirekte) objekt hensynsled Hvis der er flere objektet i en sætning, kalder man det, der først kommer frem på hvad-spørgsmålet, for direkte objekt, og det næste, der kommer frem på hvem-spørgsmålet, for indirekte objekt.
infinit form ikke-sætningsdannende form Udsagnsord i en form, så det ikke kan stå som eneste udsagnsord i en sætning. Fx: Hun vil en tur.
infinitiv navneform at gå, at sidde, at læse...
interjektion udråbsord Av!
interrogativt pronomen spørgende stedord hvad, hvem, hvilken, hvliket, hvilke, hvis
kasus fald (bøjningsform)  
komparation gradbøjning Fx: høj, højere, højest
komparativ højere grad / 2. grad Træet er højere end huset.
konjunktion bindeord fx: og, men, om, end, hvis, mens, fordi ...
konjunktiv forestillende måde / ønskemåde (samme som optativ) Han længe leve! Gud velsigne dig! Fanden tage ham!
konsonant medlyd  
modalverbum måde-udsagnsord kan, skal, vil, må, bør, tør
morfologi bøjnings- og orddannelseslære  
neutrum intetkøn Navneord med et foran: et hus ... Tillægsord tilføjer t: rød/rødt ...Personlige stedord: min/mit, din/dit
nominativ nævnefald Grundformen af de personlige stedord. Fx: jeg, han, hun, vi, du, De
numerus tal (ental, flertal)  
objekt genstandsled Hun spiste en stor is. (= svar på spørgsmålet: Hvad spiste hun?)
optativ ønskemåde (= navnemåde af af udsagnsordet) Han længe leve! Gud velsigne dig! Fanden tage ham!
passiv lideform Postkassen tømmes klokken 14.
perfektum førnutid Bruges oftest, når noget er sket og der endnu ikke sket noget nyt i "sagen". Fx: Pigen er gået hjem. (... og der er hun stadig)
perfektum participium / præteritum participium kort tillægsform / datids tillægsform Jeg har skrevet dette til dig. Nu er det læst.
pluralis flertal hus - huse ... ø - øer
pluskvamperfektum førdatid / førfortid Pigen var gået, da jeg kom hjem.
possessivt pronomen ejestedord min, mit, mine, sit, sit, sine, din, dit, dine
pronomen stedord Fx: den, det, han, hun, de, vi, I, sig, dem, deres ...
proprium egennavn Adam, Eva, Danmark, Solen, Strandkiosken
prædikativ omsagnsled Hun hedder Eva. (= svar på spørgsmålet: hvad + udsagnsled + grundled)
præfiks forstavelse urolig, berøre, misforstå, genfortælle
præposition forholdsord Fx: i, til, på ...
præsens participium lang tillægsform Han kom gående.
præsens nutid Jeg skriver nu.
præteritum participium / perfektum participium kort tillægsform Jeg har skrevet dette til dig. Nu er det læst.
præteritum (samme som imperfektum) datid Noget er sket og afsluttet, men kan godt være fortsat senere. Fx: Jeg skrev til dig i går. (... og fik dit svar i morges)
refleksivt pronomen tilbagevisende stedord sig, sin ... Fx: Han slog sigsin finger. (sig viser tilbage til han)
relativt pronomen henførende stedord Vi talte om, hvad vi havde set.
semantik betydningslære (Om sætningers og ords betydning.)
singularis ental et hus - to huse.
subjekt grundled Pilen viser opad.
substantiv navneord hus, hav, ged, sommerfugl
suffiks afledningsendelse Fx: hørelse, veninde, venlig ...
superlativ højeste grad Du er den smukkeste, jeg kender.
syntaks sætningslære (Om hvordan ord sættes sammen til grupper, sætninger og hele tekster.)
tempus tid Tid i betydningen: nutid, datid, førnutid, førdatid ...
verbal udsagnsled Pilen viser opad.
verbum udsagnsord gå, løbe, svømme, læse
© Baskerville Læremidler Forlag - Depotet & 123abc-skolen
[Image]
Om os | SiteMap / Oversigt | Privacy Policy | Kontakt os
© Baskerville Læremidler Forlag - Langdraget 136 - 3250 Gilleleje - 48 30 22 80