123abc-skolen & Depotet    Medlems-login     

Danskopgaver 1 - Læs og skriv - Kroppen:

 

Danskopgaver 1 - Kroppen

Forsiden

Hvad kan du lære her?

Du kan blive bedre til at læse og skrive.

Hvad skal du kunne i forvejen?

Du skal kunne læse de mest almindelige ord på dansk.
Der er indbygget hjælp omkring mange af opgaverne, så du ikke så nemt går i stå.

Vejledning

Ved hver opgave står, hvad du skal gøre.
Opgaverne kan gøre gavn uanset hvilke andre materialer, du arbejder med (eller senere skal arbejde med) i dansk.

Indhold:

15 sider i A4-format. 3 gratis prøvesider, resten for medlemmer.
 
Forsiden
 forsiden
Det vil styrke indlæringen, hvis eleven/eleverne fra starten har alle siderne samlet i en mappe.
Omslaget til Danskopgaver 1- Kroppen kan hentes her og evt. sættes uden på sådan en mappe.

Kom godt i gang 1:
Side 1 -

Side 1Side 1: Lille huske-tavle til genopfriskning af alfabetet og af ens egen håndskrift. Nogle elever vil have glæde af denne side, inden de skal til at skrive på de øvrige sider.

Kom godt i gang 2 :
Side 2 -

Side 2 - Ordjagt - online- GRATIS

Side 2Side 2: Opvarmningsside: Find vokalen i 1. stavelse + tegn en streg fra ord til den rigtige tegning.

Ordjagten (online) styrker opmærksomheden på hvert enkelt ord.

Læsetræning starter : GRATIS
Side 3 -
Side 3Side 3: Her er 1. side af denne bogs læsetræning. Uden om læseteksten står små hjælpe-opgaver, som vil gøre læsning af teksten lettere (eller mulig). I nederste hjørne er der en kort lærervejledning.
Læsetræning (2):
Side 4 -
Side 4Side 4: Læsetræningen fortsætter sammen med de små hjælpe-opgaver. Det hele er muntert illustreret.
Læsetræning (3): GRATIS
Side 5 -
Side 5Side 5: Denne gratis side giver et godt indtryk af læsetræningens opbygning med læsetekst + hjælpe-opgaver.
Læsetræning (4):
Side 6 -
Side 6Side 6: Læsetræningen fortsætter. Der er ikke brug for så meget hjælp her, så der er tilføjet to små ekstra-opgaver i stedet for: Find to ens ord + ordjagt på ord, der rimer på "gå".
Læsetræning (5):
Side 7 -

Side 7Side 7: Den sidste af læsetrænings-siderne. Nu har eleven læst 5 hele "sider" på egen hånd og kan gå videre med opgaver, der passer til læsningen.
Find det rigtige ord + Stavelser: GRATIS
Side 8 -
Side 8Side 8: Eleven skal vælge det ord, der passer til en tegning.
Indledende stavetræning: Klap og skriv antallet af stavelser i bestemte ord.
Tegn fra bogstav til bogstav + Find vokalen i 2. stavelse:
Side 9 -
Side 9Side 9: En lille uhøjtidelig pause i arbejdet med Kroppen + en almindelig lytteøvelse til gavn for evnen til at stave ord, som eleven ikke har skrevet før.
Sæt nummer på ordene + skriv ordene i orden:
Side 10 -

Side 10Side 10: Ud fra tegninger skal eleven sætte nummer ved en række ord om kroppen. Derefter skal ordene ordnes på to forskellige måder.
Skriv navne på:
Side 11 -
Side 11Side 11: Ord fra ordkassen skal skrives de rigtige steder ved to børn. Derefter skal de samme ord indsættes på tomme pladser i små sætninger, der handler om eleven selv.
Skriv hvad de er + Skriv hvad de kan:
Side 12 -
Side 12Side 12: Her drejer det sig om egenskaber og evner. Der er hjælp at hente i to ordkasser. Velegnet til efterfølgende samtale om forskelle og ligheder, egenskaber og evner.
Skriv e + Læs her + Skriv sætninger:
Side 13 -

Side 13Side 13: Et e mangler i forskellige ord om diverse evner. + Læse-rebus + Skriveopgave med ord fra side 12 og side 13.
Se - høre - føle - lugte - smage:
Side 14 -
Side 14Side 14: Eleven vælger, hvordan forskellige ting virker på vores sanser. Siden er velegnet som udgangspunkt for samtale om sanserne i det hele taget.
Almindelige ord - Orddiktat:
Side 15 -
Side 15Side 15: Farvelægnings-opgave, hvor eleven skal kende forskel på ordene "han", "her", "hun" og "hen". Nederst alle de ord, der er brugt i læserammerne i bogen. Velegnet til videre arbejde - fx staveord.
 
ubegrænset adgang til alle materialer.
Tilmeld dig her.


Online = opgaver til løsning på skærmen
Papir = sider til udskrivning
For medlemmer = for medlemmer
 
Om os | SiteMap / Oversigt | Privacy Policy | Kontakt os
© Baskerville Læremidler Forlag - Langdraget 136 - 3250 Gilleleje - 48 30 22 80