123abc-skolen & Depotet
online undervisning for skoler og private

Medlems-login  
Log af  

  ::: Første side  ::: Indhold  ::: Bøger fra Baskerville  ::: Nyheder  ::: Mail  ::: Spørgsmål og Hjælp  ::: 
Dansk Engelsk Matematik Naturfag   Bliv Medlem Forlaget
:::
Denne vejledning og de opgaver, den henviser til, giver et godt overblik over indholdet af ABC-land 2.

Baskerville Forlag
Langdraget 136
3250 Gilleleje
48 30 22 80
- mail her -


DANSK - OVERSIGT

ABC-land 2 - Vejledning

ABC-land 2 - Vejledning
Martha Møller og Jørgen Brenting

Kort vejledning til bogens forskellige opgavetyper.

ABC-LAND 2 henvender sig til ikke-læsere/begynder-læsere i 1. og 2. klasse. Den er den 2. bog i en serie på 3 til indskolingsforløbet i dansk.

Ca. 80% af siderne har en eller anden form for selvkontrol af opgaverne. På den måde kan eleven arbejde selvstændigt og i eget tempo på individuelt niveau.

20% af siderne omhandler den lydmæssige side af bogstaverne samt forlyd, indlyd og udlyd. Disse sider kræver en lærers eller en forældres medvirken.

I bogen møder eleverne bogstaverne tre og tre: s, y, ø - h, r, a - t, d, n - p, b, m -æ, e, i. De resterende bogstaver (o, u, å - v, f, l - k, g, j - c, x, z, q og w) findes i ABC-LAND 3, der er en direkte fortsættelse af ABC-LAND 2.

Bogstaverne er sat sammen tre og tre ud fra deres lydmæssige slægtskab. En del af bogens opgaver træner dog også det visuelle slægtskab mellem bogstaver som f.eks. b, d, p - t, f osv.

Klippearkene på de sidste sider er udformet til to motoriske niveauer - dvs. der er en nem og en svær udgave af hvert ark. Puslespillene med den hvide saks er for den motorisk usikre elev. Puslespillene med den sorte saks er for den motorisk sikre elev. Det anbefales meget, at det ubrudte billede på de "nemme" ark i alle tilfælde farves før der klippes.

De lange dyr rundt omkring i bogen er tænkt som motoriske øvelser. Eleverne kan farvelægge dem efter bedste evne.

Se alle siderne her

 

Opgavetyper

Puslespil
Eleven træner et bestemt bogstav og skriveretningen. Eleven vælger enten den lette eller den svære form for puslespil på klippearket.
a) Det lette spil blandes og byttes evt. med en kammerat, før det atter samles og limes på plads på arket, hvor det hører til.
b) Det svære spil klippes ud, samles og limes på plads. Hvis eleven har været uheldig med udklipningen, kan man evt. vælge at bruge den nemme udgave, men eleven bør have chancen for endnu et forsøg med en ny kopi af den svære udgave.
De første sider, der passer sammen er side 3 og side 39 / 40 med bogstavet S.

Tegn fra et givet bogstav til nærmeste ens nabo.
Eleven trænes i at hæfte sig ved bogstavets form og dets grafiske kendetegn. For eks. optræder bogstavet s sammen med o og ø. Disse tre bogstaver har et udseendemæssigt slægtskab for nye læsere. Den første af disse øvelser står på side 3.

Farv ord der gemmer 3 udvalgte bogstaver.
Eleven trænes i at genkende de tre nye bogstaver, f.eks. h, r, a (side 11), eller trænes i at skelne mellem bogstaver, der let forveksles for eks. p, d og b (side 15).

Krydsord i vandret retning med kodeordskontrol.
På side 38 er der en illustreret ordliste til alle bogens krydsord. I forbindelse med selve opgaverne skal eleven farvelægge navneord af fælleskøn (n-ord).

Søg efter 3 forskellige lyde.
Auditiv træning med lærerens medvirken. Eleven skal farvelægge navneord af intetkøn (t-ord) De resterende tegninger kan naturligvis farves senere, hvis det ønskes. Den første af disse opgaver står på side 6.

Hvor er lyden? Forlyd, indlyd, udlyd.
Auditiv træning med lærerens medvirken. Eleven skal også farvelægge navneord af intetkøn (t-ord). Den første af disse opgaver står på side 7.

Labyrint
Eleven samler bogstaver ind under vejs gennem labyrinten.

Se alle siderne her

::: online undervisning fra Baskerville Forlag
Skriv til os her. | Copyright (c) Baskerville Forlag