Husk, at du kan ændre skriftens størrelse i menuen "Vis" (eller "View").

Udsagnsord og bogstavet "r" - Instruktion

Fra 123abc-skolen og Baskervilles Depot (c)
- Denne opgave-type findes også som trykt opgave på Depotet. Træn her og brug evt. Depot-udgaven til en lille prøve.
Opgaven må gengives på tryk med tydelig kilde-angivelse. Al kommerciel brug er forbudt. Copyright Baskerville Forlag.
-

INSTRUKTION:
1) Skriv svarene i de tomme felter. Hvis du vil have top-point skal du skrive alle svar før du klikker på "Prøv" nederst på siden.
2) Klik på "Prøv" for at afprøve dine svar. Du kan "prøve" så mange gange, du vil, men det koster point at prøve i utide.
3) Du kan bruge "1 bogstav"-knappen til at "købe" et bogstav, hvis et svar driller dig, men det koster point hver gang, så du skal kun købe bogstaver, hvis du er gået helt i stå. Det koster også lidt at bruge "Hjælp"-knappen.

"r" er et problem for mange
Denne øvelse består af 3 dele:
Først denne instruktion og derefter 2 sider med øvelser. Hvis du vil lære noget, skal du blive på hver side, til du får 100 point.

Du kan altid begynde helt forfra ved at genindlæse siden.

Et af de steder, hvor mange skriver fejl er udsagnsord (verber) i nutid.
Det er svært at høre, at der skal r til sidst.

Du kan få hjælp på 2 måder:
1. Står ordet i nutid?
Man kan undersøge, om udsagnsordet står i navnemåde eller i nutid.
Men hvis man har svært ved at høre, om det ene eller det andet er rigtigt, så er denne metode også svær at bruge.
I navnemåde kan man sætte at foran ordet: at løbe, at køre, at spise
I nutid kan man sætte jeg foran ordet: jeg løber, jeg kører, jeg spiser
I nutid lyder det fjollet, hvis man sætter at foran: at løber, at kører, at spiser - nej, det går ikke. Det skal du helst kunne høre for at kunne bruge denne metode.

Eksempel - Hedder det:
"Damen spise ost lige nu." - eller - "Damen spiser ost lige nu." ?
Det er svært at høre, om der skal stå spise eller spiser. Men du kan (måske) se, at sætningen står i nutid. Altså skal udsagnsordet også stå i nutid. Man kan sætte "jeg" foran.

Indsæt nu den rigtige form af "spise" i sætningen:
Damen ost lige nu.

2. Hjælpe-ord-metoden
Man kan indsætte et tydeligere udsagnsord som "hjælpe-ord" for at høre, om der skal står r eller ej. Så kommer sætningen til at lyde fjollet, men det er alligevel nemt for de fleste at høre, om udsagnsordet skal skrives med r. Gode hjælpe-ord er fx spise/spiser ... sejle/sejler.

Eksempel - Hedder det:
"Manden køre hver dag til byen efter brød." - eller - "Manden kører hver dag til byen efter brød. ?
Det er svært at høre, om der skal stå køre eller kører, men hvis vi indsætter sejle/sejler i stedet for, er det nemmere at høre:
"Manden sejle hver dag til byen efter brød." - Nej, det lyder forkert.
"Manden sejler hver dag til byen efter brød." - Ja, det lyder mere rigtigt.

Indsæt nu den rigtige form af "køre" i sætningen:
Manden hver dag til byen efter brød.

Når du har opnået 100 point kan du gå videre til næste øvelse. Klik her.