Husk, at du kan ændre skriftens størrelse i menuen "Vis" (eller "View").

Endelserne -ne, -ene og -ende

Fra 123abc-skolen og Baskervilles Depot (c)
- Denne opgave-type findes også som trykt opgave på Depotet. Træn her og brug evt. Depot-udgaven til en lille prøve.
Opgaven må gengives på tryk med tydelig kilde-angivelse. Al kommerciel brug er forbudt. Copyright Baskerville Forlag.
-

INSTRUKTION:
1) Skriv svarene i de tomme felter. Hvis du vil have top-point skal du skrive alle svar før du klikker på "Prøv" nederst på siden.
2) Klik på "Prøv" for at afprøve dine svar. Du kan "prøve" så mange gange, du vil, men det koster point at prøve i utide.
3) Du kan bruge "1 bogstav"-knappen til at "købe" et bogstav, hvis et svar driller dig, men det koster point hver gang, så du skal kun købe bogstaver, hvis du er gået helt i stå. Det koster også lidt at bruge "Hjælp"-knappen.

Man kan ikke høre forskel
Det er svært eller helt umuligt at høre, om et ord ender på -ene eller på -ende.

Hvis man er i tvivl, om man skal skrive -ene eller -ende, er man nødt til at se på, om det er et navneord (substantiv) eller et udsagnsord (verbum).
Navneord er de ord, man sætter en eller et foran. Udsagnsord er ord, der fortæller hvad, der bliver gjort.

-ne og -ene
Navneord (substantiver) i flertal bestemt ender på -ene eller på -ne.
Eksempler:
husene - markerne - køerne - musene - stolene

-ende
Udsagnsord (verber) i lang tillægsform ender på -ende.
Eksempler:
Hun kom kørende. (kommer af køre)
Der lød en skærende lyd. (kommer af skære)

Indsæt den rigtige form i disse sætninger:

1) De stillede sig tæt på løbe-banen, så de kunne følge med i . (en form af løb)

2) En flok løbere kom hen mod tilskuerne. (løb...)

3) Børnene var ganske små, så blev ikke så høje. (hop...)

4) Børnene kom hen ad græs-plænen, mens de lo højt. (hop...)

5) Det var en flot udstilling, så der kom rigtig mange . (besøg...)

6) Der gik heldigvis lang tid mellem hos lægen. (besøg...)

7) Du små unger kom ned ad bakken, så de knap nok selv kunne følge med. (ben...)

8) Han så ned på og opdagede, at han havde mudder helt op til knæene. (ben...)

9) Inde fra stranden kunne man se alle på de både, der sejlede om kap langt ude. (sejl...)

10) De kom ude fra øen. (sejl...)

11) Et halvt år før det unge par skulle giftes, havde de allerede købt . (ring...)

12) Hun havde en stor klokke i hånden, og nu gik hun gennem hele huset. (ring...)

13) De havde lige lært at svømme, og nu kom de forbi bade-broen. (plaske...)

14) Vi hørte , da de andre hoppede i vandet fra bade-broen. (plaske...)

15) Musen kom hen ad gulvet. (pile...)

16) Ti minutter efter, han havde lavet en bue var alle væk. (pile...)